LEGE nr. 3 din 17 ianuarie 2017
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 17 ianuarie 2017  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44 din 31 august 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 682 din 2 septembrie 2016, cu următoarea completare:
  La articolul I, înaintea punctului 1 se introduce un nou punct, cu următorul cuprins:
  "- La articolul 25, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  «Art. 25. - (1) Veniturile care provin din subvenţii de la bugetul de stat pot avea următoarele destinaţii:
  a) cheltuieli materiale pentru întreţinerea şi funcţionarea sediilor;
  b) cheltuieli de personal;
  c) cheltuieli pentru presă şi propagandă;
  d) cheltuieli privind organizarea de activităţi cu caracter politic;
  e) cheltuieli de deplasare în ţară şi în străinătate;
  f) cheltuieli pentru telecomunicaţii;
  g) cheltuieli cu delegaţiile din străinătate;
  h) cheltuieli cu cotizaţiile datorate organizaţiilor politice internaţionale la care este afiliat partidul politic;
  i) investiţii în bunuri mobile şi imobile, necesare activităţii partidelor respective;
  j) cheltuieli de protocol;
  k) cheltuieli de birotică;
  l) cheltuieli cu comisioane bancare;
  m) cheltuieli cu chiriile şi utilităţile sediilor;
  n) cheltuieli de întreţinere şi reparaţii auto;
  o) cheltuieli cu prime de asigurare;
  p) cheltuieli de transport;
  q) cheltuieli cu combustibili şi carburanţi;
  r) cheltuieli cu producţia şi difuzarea de spoturi publicitare;
  s) cheltuieli cu consultanţa politică;
  t) cheltuieli cu consultanţa juridică;
  u) cheltuieli cu sondajele de opinie naţionale şi locale;
  v) cheltuieli cu onorariile avocaţilor, executorilor şi experţilor;
  w) cheltuieli cu taxele de timbru;
  x) cheltuieli cu taxele mărcilor înregistrate;
  y) cheltuieli cu penalităţile.»"

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

  FLORIN IORDACHE

  PREŞEDINTELE SENATULUI

  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

  Bucureşti, 17 ianuarie 2017.
  Nr. 3.
  ------