ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 2 din 4 ianuarie 2001
pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea/reorganizarea sau funcţionarea, după caz, a unor ministere, organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţii publice
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 9 ianuarie 2001  În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,
  Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul 1

  În subordinea Ministerului Afacerilor Externe funcţionează Agenţia Naţionala de Control al Exporturilor Strategice şi al Interzicerii Armelor Chimice ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, condus de un preşedinte cu rang de secretar de stat numit prin decizie a primului-ministru.


  Articolul 2

  (1) Se înfiinţează Ministerul Integrării Europene ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică.
  (2) Sub autoritatea Guvernului şi în coordonarea Ministerului Integrării Europene funcţionează Institutul European din România ca instituţie publică cu personalitate juridică.


  Articolul 3

  (1) Se înfiinţează Ministerul Dezvoltării şi Prognozei ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, prin reorganizarea Consiliului de Coordonare Economico-Financiară din structura aparatului de lucru al Guvernului, a Direcţiei Generale de Prognoza din subordinea Ministerului Finanţelor şi a Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltare Regionala, care se desfiinţează.
  (2) Ministrul dezvoltării şi prognozei asigura directa coordonare a activităţii Institutului Naţional de Statistica şi Studii Economice, care funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale în subordinea Guvernului.


  Articolul 4

  (1) Se înfiinţează Ministerul Finanţelor Publice ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică.
  (2) În subordinea Ministerului Finanţelor Publice funcţionează Oficiul Concurentei ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale în domeniul concurentei, cu personalitate juridică, condus de şeful oficiului, a cărui funcţie este asimilată celei de secretar de stat, ajutat de un adjunct a cărui funcţie este asimilată celei de subsecretar de stat.


  Articolul 5

  (1) Se înfiinţează Ministerul Industriei şi Resurselor ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică.
  (2) Ministrul industriei şi resurselor asigura directa coordonare a activităţii:
  a) Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale care funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, condusă de un preşedinte, a cărui funcţie este asimilată celei de secretar de stat, ajutat de un vicepreşedinte, a cărui funcţie este asimilată celei de subsecretar de stat, numiţi prin decizie a primului-ministru;
  b) Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci care funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, condus de un director general numit prin decizie a primului-ministru.


  Articolul 6

  (1) Se înfiinţează Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, iar Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului se desfiinţează.
  (2) În subordinea Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului funcţionează Comisia Naţionala pentru Controlul Activităţilor Nucleare ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale în domeniul nuclear, cu personalitate juridică, condusă de un preşedinte numit de primul-ministru.
  (3) Organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare se stabilesc prin ordin al ministrului apelor şi protecţiei mediului.


  Articolul 7

  (1) Se înfiinţează Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, iar Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei se desfiinţează.
  (2) Inspectoratele silvice teritoriale pentru controlul aplicării regimului silvic trec în subordinea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor şi se reorganizează ca inspectorate teritoriale de regim silvic şi cinegetic, instituţii publice cu personalitate juridică.
  (3) Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor îndeplineşte atribuţiile prevăzute de lege pentru ministerul de resort faţă de Regia Naţionala a Pădurilor.


  Articolul 8

  Se înfiinţează Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, iar Ministerul Transporturilor şi Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului se desfiinţează.


  Articolul 9

  Se înfiinţează Ministerul Turismului ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, iar Autoritatea Naţionala pentru Turism, Oficiul de Autorizare şi Control în Turism şi Oficiul de Promovare a Turismului se desfiinţează.


  Articolul 10

  Se înfiinţează Ministerul pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii şi Cooperatie ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică.


  Articolul 11

  Se înfiinţează Ministerul Educaţiei şi Cercetării ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, prin reorganizarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi a Agenţiei Naţionale pentru Ştiinţa, Tehnologie şi Inovare, care se desfiinţează.


  Articolul 12

  (1) Se înfiinţează Ministerul Culturii şi Cultelor ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, prin reorganizarea Ministerului Culturii şi a Secretariatului de Stat pentru Culte, care se desfiinţează.
  (2) În subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor se reorganizează Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor ca instituţie publică cu personalitate juridică, condus de un director general. Directorul general, precum şi cei 20 de arbitri prevăzuţi la art. 137 alin. (2) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările ulterioare, sunt numiţi prin ordin al ministrului culturii şi cultelor.
  (3) Se înfiinţează Centrul Naţional al Cinematografiei ca instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor, prin reorganizarea Oficiului Naţional al Cinematografiei care se desfiinţează. Centrul Naţional al Cinematografiei este condus de un preşedinte şi de un vicepreşedinte, numiţi prin decizie a primuluiministru.
  (4) În subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor se înfiinţează Laboratorul Naţional de Cercetare în Domeniul Conservării şi Restaurarii Patrimoniului Naţional Cultural Mobil ca instituţie publică cu personalitate juridică.


  Articolul 13

  (1) Se înfiinţează Ministerul Sănătăţii şi Familiei ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, prin reorganizarea Ministerului Sănătăţii.
  (2) În subordinea Ministerului Sănătăţii şi Familiei se reorganizează Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, condus de un secretar de stat care funcţionează în structura Ministerului Sănătăţii şi Familiei.


  Articolul 14

  Se înfiinţează Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, iar Agenţia Naţionala pentru Comunicaţii şi Informatica se desfiinţează.


  Articolul 15

  Se înfiinţează Ministerul Informaţiilor Publice ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, iar Departamentul pentru Relaţiile cu Românii de Peste Hotare, Departamentul pentru Comunicare şi Departamentul pentru Protecţia Minorităţilor Naţionale din cadrul aparatului de lucru al Guvernului se desfiinţează.


  Articolul 16

  (1) Se înfiinţează Autoritatea Naţionala pentru Protecţia Consumatorilor ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, prin reorganizarea Oficiului pentru Protecţia Consumatorilor care se desfiinţează.
  (2) Ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului asigura directa coordonare a Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.


  Articolul 17

  Se înfiinţează Ministerul pentru Relaţia cu Parlamentul ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, prin reorganizarea Departamentului pentru Relaţiile cu Parlamentul din cadrul Consiliului de Coordonare Economico-Financiară, care îşi încetează activitatea.


  Articolul 18

  Până la intrarea în vigoare a legii bugetului de stat pe anul 2001 Ministerul Finanţelor Publice va asigura finanţarea, în condiţiile legii, a organizării şi funcţionarii organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale care se înfiinţează, se reorganizează ori îşi schimba raporturile de subordonare sau de coordonare, după caz, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.


  Articolul 19

  (1) Ministerele şi organele de specialitate ale administraţiei publice centrale preiau drepturile şi obligaţiile pe care statul le are în calitate de acţionar la unele societăţi comerciale aflate în portofoliul Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului.
  (2) Nominalizarea societăţilor comerciale menţionate la alin. (1) şi organele de specialitate ale administraţiei publice centrale care preiau drepturile şi obligaţiile pe care statul le are în calitate de acţionar la acestea se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.


  Articolul 20

  Actele normative în care sunt prevăzute ministerele, organele de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţiile publice, care se desfiinţează, se reorganizează ori îşi schimba raporturile de subordonare sau de coordonare, după caz, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, se modifica în mod corespunzător.


  Articolul 21

  (1) În actele normative în vigoare următoarele denumiri se înlocuiesc în mod corespunzător prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă:
  a) Consiliul de Coordonare Economică-Financiară, Direcţia Generală de Prognoza şi Agenţia Naţionala pentru Dezvoltare Regionala, cu Ministerul Dezvoltării şi Prognozei;
  b) Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, cu Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului;
  c) Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, cu Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor;
  d) Ministerul Transporturilor şi Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, cu Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei;
  e) Autoritatea Naţionala pentru Turism, Oficiul de Autorizare şi Control în Turism şi Oficiul de Promovare a Turismului, cu Ministerul Turismului;
  f) Ministerul Educaţiei Naţionale şi Agenţia Naţionala pentru Ştiinţa, Tehnologie şi Inovare, cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării;
  g) Ministerul Culturii şi Secretariatul de Stat pentru Culte, cu Ministerul Culturii şi Cultelor;
  h) Ministerul Sănătăţii, cu Ministerul Sănătăţii şi Familiei;
  i) Agenţia Naţionala pentru Comunicaţii şi Informatica, cu Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei;
  j) Oficiul pentru Protecţia Consumatorilor, cu Autoritatea Naţionala pentru Protecţia Consumatorilor.
  (2) În actele normative în vigoare care reglementează regimul silvic şi cinegetic denumirea Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului se înlocuieşte în mod corespunzător cu denumirea Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor.
  (3) În actele normative în vigoare care reglementează stimularea infiintarii şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii şi activitatea de comerţ interior denumirile Agenţia Naţionala pentru Dezvoltare Regionala şi Ministerul Industriei şi Comerţului se înlocuiesc în mod corespunzător cu denumirea Ministerul pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii şi Cooperatie.


  Articolul 22

  Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abroga Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 56/1998 privind unele măsuri pentru restructurarea Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 515 din 30 decembrie 1998, aprobată prin Legea nr. 157/1999, precum şi orice dispoziţii contrare.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ────────────────
  Ministrul administraţiei publice,
  Octav Cozmanca
  Ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al
  Guvernului,
  Petru Şerban Mihailescu
  Ministrul pentru relaţia cu Parlamentul,
  Acsinte Gaspar
  ──────────────