LEGE nr. 252 din 14 decembrie 2010
privind ratificarea Convenţiei Consiliului Europei pentru protecţia copiilor împotriva exploatării sexuale şi a abuzurilor sexuale, adoptată la Lanzarote la 25 octombrie 2007 şi semnată de România la Lanzarote la 25 octombrie 2007
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 29 decembrie 2010  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul 1

  Se ratifică Convenţia Consiliului Europei pentru protecţia copiilor împotriva exploatării sexuale şi a abuzurilor sexuale, adoptată la Lanzarote la 25 octombrie 2007 şi semnată de România la Lanzarote la 25 octombrie 2007, denumită în continuare Convenţie.


  Articolul 2

  Cu ocazia depunerii instrumentului de ratificare, România comunică Secretariatului General al Consiliului Europei că:
  - în conformitate cu prevederile art. 37 paragraful 2 din Convenţie, se desemnează Inspectoratul General al Poliţiei Române din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor ca instituţie responsabilă pentru implementarea prevederilor art. 37 paragraful 1 din Convenţie.


  Articolul 3

  În conformitate cu dispoziţiile art. 10 paragraful 2 lit. a) din Convenţie:
  a) se desemnează Avocatul Poporului ca instituţie naţională independentă responsabilă cu apărarea drepturilor copilului până la înfiinţarea unei alte instituţii naţionale independente;
  b) se desemnează Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale ca instituţie naţională responsabilă cu promovarea drepturilor copilului până la înfiinţarea unei instituţii naţionale independente care să promoveze şi să apere drepturile copilului.


  Articolul 4

  Se desemnează Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale ca instituţie responsabilă, în conformitate cu prevederile art. 10 paragraful 2 lit. b) din Convenţie.


  Articolul 5

  Se desemnează Ministerul Justiţiei ca instituţie centrală responsabilă cu coordonarea şi monitorizarea procesului de armonizare a cadrului legislativ intern cu prevederile Convenţiei, precum şi ca instituţie care va reprezenta România în Comitetul părţilor, în conformitate cu art. 39 paragraful 1 din Convenţie.
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  ROBERTA ALMA ANASTASE
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  MIRCEA-DAN GEOANĂ
  Bucureşti, 14 decembrie 2010.
  Nr. 252.

  CONVENTIE 25/10/2007