ORDIN nr. 4.925 din 19 septembrie 2017privind modificarea și completarea Ordinului ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5.042/2016 privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învățământ, specializările și calificările profesionale din cadrul unităților de învățământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 21 martie-17 iunie 2016, începând cu anul școlar 2016-2017
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 10 octombrie 2017
  Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare,
  luând în considerare Adresa Societății Comerciale Căsuța cu Povești - S.R.L. din municipiul Ploiești nr. 374 din 19.01.2017, înregistrată la Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar cu nr. 162 din 20.01.2017,
  în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările ulterioare,
  ministrul educației naționale emite prezentul ordin.

  Articolul I

  Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5.042/2016 privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învățământ, specializările și calificările profesionale din cadrul unităților de învățământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 21 martie-17 iunie 2016, începând cu anul școlar 2016-2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 780 din 5 octombrie 2016, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 1. Titlul se modifică și va avea următorul cuprins:
  ORDIN
  privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învățământ, specializările și calificările profesionale din cadrul unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular evaluate în perioada 21 martie-17 iunie 2016, începând cu anul școlar 2016-2017
  2. În anexă, la județul Prahova, numărul curent 1 se abrogă.3. După anexă, care devine anexa nr. 1, se introduce o nouă anexă, anexa nr. 2, cu următorul cuprins:

  Anexa nr. 2

  Nivelurile de învățământ, specializările și calificările profesionale
  din cadrul unităților de învățământ preuniversitar particular evaluate
  în perioada 21 martie-17 iunie 2016, acreditate începând cu anul școlar 2016-2017

  Județul Prahova
  ┌────┬───────────────────┬─────────────────────────┬───────────┬────────┬───────────────────┐
  │Nr. │Denumirea unității │Adresa unității de       │Nivel de   │Limba de│Forma de învățământ│
  │crt.│   de învățământ   │învățământ, tel./fax,    │învățământ/│predare │                   │
  │    │                   │e-mail                   │Nivel de   │        │                   │
  │    │                   │                         │calificare │        │                   │
  ├────┼───────────────────┼─────────────────────────┼───────────┼────────┼───────────────────┤
  │ 1. │Școala Primară     │Municipiul Ploiești,     │Preșcolar  │Română  │Program normal/    │
  │    │«Căsuța cu povești»│str. Petre Negulescu     │           │        │Program prelungit  │
  │    │                   │nr. 14, tel. 0724/493.257│           │        │                   │
  └────┴───────────────────┴─────────────────────────┴───────────┴────────┴───────────────────┘


  Articolul II

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul educației naționale,
  Liviu-Marian Pop

  București, 19 septembrie 2017.
  Nr. 4.925.
  -----