ORDIN nr. 266 din 9 octombrie 2006
pentru aprobarea Normelor privind expertul în fizică medicală
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
 • Nr. 1.272 din 17 octombrie 2006
 • COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE
 • Nr. 266 din 9 octombrie 2006
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 906 din 7 noiembrie 2006  Având în vedere prevederile:
  - art. 5 din Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată,
  - art. 6 pct. 3 lit. a), b) şi c) din Normele privind radioprotecţia persoanelor în cazul expunerilor medicale la radiaţii ionizante, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 285/79/2002,
  în temeiul:
  - Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice;
  - Hotărârii Guvernului nr. 1.627/2003 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, cu modificările ulterioare,
  vâzând Referatul comun de aprobare nr. E.N. 5.555 din 17 octombrie 2006 al Direcţiei generale politici, strategii şi managementul calităţii în sănătate din cadrul Ministerului Sănătăţii Publice şi nr. 92.890 din 9 octombrie 2006 al Direcţiei radiaţii ionizante din cadrul Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare,
  ministrul sănătăţii publice şi preşedintele Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare emit următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Normele privind expertul în fizică medicală, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 3

  Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării.


  Articolul 4

  Ministerul Sănătăţii Publice, prin direcţiile de specialitate, şi Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare, prin Direcţia radiaţii ionizante, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
  Ministrul sănătăţii publice,
  Gheorghe Eugen Nicolăescu
  Preşedintele Comisiei Naţionale
  pentru Controlul
  Activităţilor Nucleare,
  Vilmos Zsombori


  Anexă

  NORMA 09/10/2006