ORDIN nr. 164 din 1 martie 2007
pentru aprobarea Regulamentului de acordare a brevetului de pompier specialist personalului serviciilor de urgenţă profesioniste căruia i-au încetat raporturile de serviciu
EMITENT
 • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 9 martie 2007  Având în vedere prevederile art. 54 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor,
  în temeiul art. 9 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 604/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul administraţiei şi internelor emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Regulamentul de acordare a brevetului de pompier specialist personalului serviciilor de urgenţă profesioniste căruia i-au încetat raporturile de serviciu, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă răspunde de aplicarea întocmai a prevederilor prezentului ordin.


  Articolul 3

  Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul administraţiei şi internelor,
  Vasile Blaga
  Bucureşti, 1 martie 2007.
  Nr. 164.


  Anexă

  REGULAMENT 01/03/2007