HOTĂRÎRE Nr. 243 din 21 mai 1994
privind organizarea de către Fundaţia Culturală Română a unor acţiuni cu caracter cultural, ştiinţific
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 144 din 7 iunie 1994  Guvernul României hotărăşte:

  Articolul 1

  Din subvenţiile acordate anual prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe, Fundaţia Culturală Română poate efectua cheltuieli pentru realizarea unor acţiuni cu caracter cultural, ştiinţific.


  Articolul 2

  Cheltuielile pentru participanţii români şi străini invitaţi la acţiunile prevăzute la art. 1 se vor încadra în limitele stabilite la cap. II din Normele de organizare în ţara a acţiunilor de protocol, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 552/1991, cu modificările ulterioare.


  Articolul 3

  Numărul participanţilor români şi străini pentru fiecare acţiune se stabileşte de către Consiliul director al Fundaţiei Culturale Române, cu încadrarea în fondurile bugetare aprobate anual.
  p. PRIM-MINISTRU
  DAN MIRCEA POPESCU,
  ministru de stat, ministrul muncii
  şi protecţiei sociale
  Contrasemnează:
  -----------------
  p. Ministru de stat,
  ministrul finanţelor,
  Dan Mogos,
  secretar de stat
  Ministru de stat,
  ministrul afacerilor externe,
  Teodor Viorel Melescanu
  ---------------------------