ORDONANŢĂ nr. 2 din 29 ianuarie 2014
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, precum şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale în vederea participării Consiliului Concurenţei la activităţile Comitetului de Concurenţă al OCDE şi pentru aprobarea plăţii unei contribuţii financiare de către Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării la organismele internaţionale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 81 din 31 ianuarie 2014  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 1 pct. I.1 şi al art. 1 pct. I.9 din Legea nr. 353/2013 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

  Articolul I

  Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 29 august 1994, aprobată prin Legea nr. 126/1994, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. La anexa nr. 1 punctul I, după poziţia 59 se introduc două noi poziţii, poziţiile 60 şi 61, cu următorul cuprins:
  *Font 9*
  Nr. crt. Denumirea organizaţiei Sediul Anul înfiin- ţării Anul aderării României Instituţia română care coordonează relaţiile cu organizaţia internaţională respectivă
  "60. Organizaţia pentru Interzicerea Armelor Chimice Haga 1993 1993 Ministerul Afacerilor Externe
  61 Organizaţia Internaţională a Francofoniei (O.I.F.) Paris 1970 1993 Ministerul Afacerilor Externe"

  2. La anexa nr. 1 punctul I, titlul "Aderări în curs de ratificare de către Parlamentul României", alcătuit din poziţiile nr. 1*) şi 2*), se abrogă.
  3. La anexa nr. 1 punctul II, după poziţia 64 se introduc două noi poziţii, poziţiile 65 şi 66, cu următorul cuprins:
  *Font 7*
  Nr. crt. Denumirea organizaţiei Sediul Anul înfiin- ţării Anul aderării României Instituţia română care coordonează relaţiile cu organizaţia internaţională respectivă Explicaţii
  "65. OCDE - Comitetul de Concurenţă Paris 1961 2006 Consiliul Concurenţei România participă începând cu anul 2006 la lucrările Comitetului de Concurenţă
  66. EQUINET Reţeaua Europeană a Organismelor Naţionale de Egalitate Bruxelles 2007 2007 Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării Decizia conducerii Consiliului de aprobare a aderării la reţea"

  4. La anexa nr. 1 punctul II, poziţia 1, textul subsumat rubricii "Denumirea organizaţiei" se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa (O.S.C.E.)."
  5. La anexa nr. 1 punctul II, poziţia 2 , textul subsumat rubricii "Denumirea organizaţiei" se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Adunarea Parlamentară a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa (A.P. O.S.C.E.)."
  6. La anexa nr. 2.2 "Cotizaţii la alte organisme internaţionale", după ultimul subcapitol "Administraţia Naţională a Penitenciarelor" se introduc două noi subcapitole, cu următorul cuprins:

      "Consiliul Concurenţei
  1. Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică - Comitetul de Concurenţă euro 10.800      Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării
  1. Reţeaua Europeană a Organismelor Naţionale de Egalitate (EQUINET) euro 2000"  Articolul II

  (1) Se aprobă plata cotizaţiei anuale în valoare de 10.800 euro pentru anul 2014, precum şi plata cotizaţiei anuale pentru anii următori, în vederea participării Consiliului Concurenţei la activităţile Comitetului de Concurenţă al OCDE.
  (2) Începând cu anul 2015, nivelul cotizaţiilor anuale prevăzute în subcapitolul "Consiliul Concurenţei" din anexa nr. 2.2 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, aprobată prin Legea nr. 126/1994, cu modificările şi completările ulterioare, se va actualiza conform Rezoluţiilor OCDE.
  (3) Echivalentul în lei al sumelor necesare plăţii cotizaţiei anuale pentru Comitetul de Concurenţă se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Consiliului Concurenţei.
  (4) Echivalentul în lei al sumelor prevăzute la alin. (1) şi (2) se calculează pe baza raportului de schimb leu/euro în vigoare la data efectuării plăţii.


  Articolul III

  (1) Se aprobă plata contribuţiei anuale în valoare de maximum 2.000 euro, în vederea participării Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării, în calitate de membru, la Reţeaua Europeană a Organismelor Naţionale de Egalitate (EQUINET).
  (2) Contribuţia se achită pe perioada în care Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării are calitatea de membru în cadrul Reţelei Europene a Organismelor Naţionale de Egalitate.
  (3) Contribuţia restantă pentru anul 2013 se va suporta din bugetul Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării aprobat pe anul 2014.
  (4) Sumele prevăzute la alin. (1) se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul anual aprobat Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării.
  (5) Suma necesară plăţii contribuţiei prevăzute la alin. (3) se asigură din bugetul aprobat Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării prin redistribuiri de credite bugetare, în condiţiile legii.
  (6) Echivalentul în lei al contribuţiilor prevăzute la alin. (1) şi (3) se va calcula pe baza raportului de schimb leu/euro în vigoare la data efectuării plăţii.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  ─────────────────
  Ministrul afacerilor externe,
  Titus Corlăţean
  Preşedintele Consiliului Concurenţei,
  Bogdan Marius Chiriţoiu
  Viceprim-ministru,
  ministrul finanţelor publice,
  Daniel Chiţoiu
  Ministrul delegat pentru buget,
  Liviu Voinea
  Bucureşti, 29 ianuarie 2014.
  Nr. 2.
  ________