ORDIN nr. 5.434 din 31 august 2020privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a examenului național pentru definitivare în învățământul preuniversitar
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 852 din 17 septembrie 2020
  Având în vedere prevederile art. 241 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării,
  ministrul educației și cercetării emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se aprobă Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a examenului național pentru definitivare în învățământul preuniversitar, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educației naționale nr. 5.211/2018 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a examenului național de definitivare în învățământ, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 863 din 11 octombrie 2018, cu completările ulterioare.


  Articolul 3

  Direcția generală învățământ preuniversitar, prin Direcția formare continuă, și inspectoratele școlare duc la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin.


  Articolul 4

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul educației și cercetării,
  Cristina Monica Anisie

  București, 31 august 2020.
  Nr. 5.434.

  ANEXĂ

  METODOLOGIE-CADRU
  de organizare și desfășurare a examenului național
  pentru definitivare în învățământul preuniversitar