ORDIN nr. 163/540/23/2009pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe
EMITENT
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI LOCUINȚEI Nr. 163 din 17 martie 2009
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE Nr. 540 din 19 martie 2009
 • MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR Nr. 23 din 19 martie 2009
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 27 martie 2009
  În temeiul art. 35 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, al art. 12 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 33/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, cu modificările ulterioare, al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice și al art. 7 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările ulterioare,
  ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, ministrul finanțelor publice și viceprim-ministrul, ministrul administrației și internelor emit următorul ordin:
  (la 10-03-2014, Preambulul ordinului a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDINUL nr. 18 din 19 ianuarie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 10 martie 2014, prin înlocuirea unei sintagme. )

  Articolul 1

  Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 155 din 12 martie 2009, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul dezvoltării regionale
  și locuinței,
  Vasile Blaga
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat
  p. Viceprim-ministru,
  ministrul administrației și internelor,
  Cristian Făiniși,
  secretar de stat


  ANEXĂ

  NORME METODOLOGICE
  de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind
  creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe