HOTĂRÂRE nr. 44 din 7 septembrie 2011
privind validarea unor magistraţi aleşi ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii
EMITENT
 • SENATUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 643 din 8 septembrie 2011  Având în vedere:
  - Decizia Curţii Constituţionale nr. 53 din 25 ianuarie 2011 referitoare la sesizarea de neconstituţionalitate a Hotărârii Plenului Senatului nr. 43 din 22 decembrie 2010 privind validarea magistraţilor aleşi ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, prin care s-a constatat neconstituţionalitatea Hotărârii Senatului nr. 43/2010 privind validarea magistraţilor aleşi ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii;
  - Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 483 din 21 iulie 2011, în temeiul prevederilor art. 133 alin. (2) lit. a) şi alin. (4) din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 18 alin. (4) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
  Senatul adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Se validează doamna judecător Mona Maria Pivniceru, doamna judecător Alina Nicoleta Ghica şi doamna procuror Florentina Gavadia ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, pentru un mandat de 6 ani, care va expira la data de 6 ianuarie 2017.
  Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 7 septembrie 2011, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  MIRCEA-DAN GEOANĂ
  Bucureşti, 7 septembrie 2011.
  Nr. 44.
  --------