ORDIN nr. 6.760 din 7 decembrie 2023privind organizarea simulării evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a și a simulării probelor scrise ale examenului național de bacalaureat, în anul școlar 2023-2024
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1125 din 13 decembrie 2023
  În conformitate cu art. 61 alin. (6), art. 115 alin. (2) lit. h) și art. 121 alin. (3) din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările ulterioare,
  având în vedere art. 6 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 277/2020 privind organizarea și funcționarea Centrului Național de Politici și Evaluare în Educație,
  în baza prevederilor art. 3 din Ordinul ministrului educației nr. 6.072/2023 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii aplicabile la nivelul sistemului național de învățământ preuniversitar și superior,
  conform Referatului de aprobare nr. 4.002 din 28.11.2023,
  în temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul educației emite prezentul ordin.

  Articolul 1
  (1) Se aprobă organizarea simulării evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a și a simulării probelor scrise ale examenului național de bacalaureat, în anul școlar 2023-2024, pentru familiarizarea elevilor cu rigorile examenelor naționale, cu scopul de a optimiza rezultatele obținute de către elevii din învățământul preuniversitar la finalul studiilor gimnaziale/liceale și în vederea simulării condițiilor de organizare și desfășurare a evaluării digitalizate.(2) Simularea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a se organizează pentru elevii claselor a VIII-a.(3) La simularea probelor scrise ale examenului național de bacalaureat participă elevii claselor a XII-a și a XIII-a seral/frecvență redusă.(4) Activitățile din cadrul simulării evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a și al simulării probelor scrise ale examenului național de bacalaureat, în anul școlar 2023-2024, se realizează utilizând platforma dedicată evaluării digitalizate.


  Articolul 2

  Se aprobă Calendarul simulării evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a și al simulării probelor scrise ale examenului național de bacalaureat, în anul școlar 2023-2024, prevăzut în anexa nr. 1.


  Articolul 3
  (1) Disciplinele la care se organizează simularea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2023-2024, sunt: limba și literatura română, limba și literatura maternă pentru elevii aparținând minorităților naționale care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă și matematică.(2) Lista conținuturilor pentru simularea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2023-2024 este cea prevăzută în anexa nr. 2.


  Articolul 4
  (1) Disciplinele la care se organizează simularea probelor scrise ale examenului național de bacalaureat, în anul școlar 2023-2024, sunt: limba și literatura română, limba și literatura maternă pentru elevii de la toate filierele, profilurile și specializările, care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităților naționale, matematică, istorie, fizică, chimie, biologie, informatică, geografie, logică, argumentare și comunicare, psihologie, economie, sociologie, filosofie. (2) Lista conținuturilor pentru simularea probelor scrise ale examenului național de bacalaureat în anul școlar 2023-2024 este cea prevăzută în anexa nr. 3.


  Articolul 5
  (1) Desfășurarea simulării evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a și a simulării probelor scrise ale examenului național de bacalaureat, în anul școlar 2023-2024, se realizează în baza unei proceduri, care va fi comunicată inspectoratelor școlare.(2) Procedura privind organizarea și desfășurarea simulării evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a și a simulării probelor scrise ale examenului național de bacalaureat, în anul școlar 2023-2024, cuprinde și prevederi privind desfășurarea evaluării digitalizate.


  Articolul 6
  (1) Comunicarea rezultatelor obținute la simularea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a și la simularea probelor scrise ale examenului național de bacalaureat, în anul școlar 2023-2024, se face anonimizat, utilizându-se codurile individuale care înlocuiesc numele și prenumele candidaților și care au fost distribuite candidaților, pe bază de semnătură de primire, la prima probă susținută de aceștia.(2) Rezultatele obținute de elevi la simularea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a și la simularea probelor scrise ale examenului național de bacalaureat, în anul școlar 2023-2024, sunt analizate la nivelul fiecărei unități de învățământ în care s-au desfășurat aceste simulări, prin discuții individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, ședințe cu părinții, precum și la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptării unor măsuri pentru îmbunătățirea performanțelor școlare.(3) Notele obținute la simulările naționale nu se trec în catalog. Prin excepție, la solicitarea scrisă a elevului, notele obținute la simulările naționale pot fi trecute în catalog.


  Articolul 7

  Direcția generală învățământ preuniversitar, Direcția generală minorități și relația cu Parlamentul - Direcția minorități, Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație, inspectoratele școlare județene/al municipiului București și unitățile de învățământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 8

  Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 9

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul educației,
  Ligia Deca

  București, 7 decembrie 2023.
  Nr. 6.760.

  Anexa nr. 1

  CALENDARUL
  simulării evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a și al simulării probelor scrise
  ale examenului național de bacalaureat, în anul școlar 2023-2024

  a) Simulare evaluare națională pentru absolvenții clasei a VIII-a
  5 februarie 2024Limba și literatura română - probă scrisă
  6 februarie 2024Matematică - probă scrisă
  7 februarie 2024Limba și literatura maternă - probă scrisă
  23 februarie 2024Comunicarea rezultatelor

  b) Simulare probe scrise ale examenului național de bacalaureat
  4 martie 2024Proba E) a) - probă scrisă - Limba și literatura română
  5 martie 2024Proba E) c) - probă scrisă - proba obligatorie a profilului
  6 martie 2024Proba E) d) - probă scrisă - proba la alegere a profilului și specializării
  7 martie 2024Proba E) b) - probă scrisă - limba și literatura maternă
  15 martie 2024Comunicarea rezultatelor


  Anexa nr. 2

  LISTA
  conținuturilor pentru simularea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2023-2024


  Anexa nr. 3

  LISTA
  conținuturilor pentru simularea probelor scrise ale examenului național de bacalaureat în anul școlar 2023-2024

  Disciplina

  Conținuturi

  Limba și literatura română

  Pentru simularea probelor scrise ale examenului național de bacalaureat, în anul școlar 2023-2024, este valabilă programa aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.923/2013 privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat național - 2014, din care sunt exceptate următoarele conținuturi:
  • textul dramatic postbelic;
  • perioada postbelică;
  • autorii canonici: Titu Maiorescu, Eugen Lovinescu, Marin Preda, Nichita Stănescu, Marin Sorescu.

  Matematică programa M_mate-info

  Pentru simularea probelor scrise ale examenului național de bacalaureat, în anul școlar 2023-2024, este valabilă programa aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.430/2014 privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat național - 2015, cu modificările și completările ulterioare, din care sunt exceptate următoarele conținuturi:
  • capitolul Inele de polinoame cu coeficienți într-un corp comutativ (Q,R,C, Z(p), p(prim))
  • din capitolul Integrala definită:
  - Calculul integralelor de forma Integrala de la a la b din P(x)/Q(x) dx, grad Q ≤ 4 prin metoda descompunerii în fracții simple
  • capitolul Aplicații ale integralei definite

  Matematică programa M_șt-nat

  Pentru simularea probelor scrise ale examenului național de bacalaureat, în anul școlar 2023-2024, este valabilă programa aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.430/2014, cu modificările și completările ulterioare, din care sunt exceptate următoarele conținuturi:
  • capitolul Inele de polinoame cu coeficienți într-un corp comutativ (Q,R,CZ(p), p(prim))
  • din capitolul Integrala definită:
  bp (x)
  - Calculul integralelor de forma Integrala de la a la b din P(x)/Q(x)dx , gradQ ≤ 4 prin metoda descompunerii în fracții simple
  • capitolul Aplicații ale integralei definite

  Matematică programa M_tehnologic

  Pentru simularea probelor scrise ale examenului național de bacalaureat, în anul școlar 2023-2024, este valabilă programa aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.430/2014, cu modificările și completările ulterioare, din care sunt exceptate următoarele conținuturi:
  • capitolul Inele de polinoame cu coeficienți într-un corp comutativ (Q, R, C, Z(p), p(prim))
  • din capitolul Integrala definită:
  - Calculul integralelor de forma Integrala de la a la b din P(x)/Q(x) dx, grad Q≤ 2
  • capitolul Aplicații ale integralei definite

  Matematică programa M_pedagogic

  Pentru simularea probelor scrise ale examenului național de bacalaureat, în anul școlar 2023-2024, este valabilă programa aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.430/2014, cu modificările și completările ulterioare, din care sunt exceptate următoarele conținuturi:
  • capitolul Sisteme de ecuații liniare

  Istorie

  Pentru simularea probelor scrise ale examenului național de bacalaureat, în anul școlar 2023-2024, este valabilă programa aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.800/2010 privind aprobarea listei disciplinelor și a programelor pentru examenul de bacalaureat - 2011, cu următoarele excepții:
  C. Statul și politica
  2. aspectele referitoare la faptele istorice desfășurate în secolul al XX-lea din conținutul Statul român modern: de la proiect politic la realizarea României Mari. (secolele XVIII-XX);
  3. România postbelică. Stalinism, național-comunism și disidență anticomunistă. Construcția democrației postdecembriste.
  D. Relațiile internaționale
  1. Spațiul românesc între diplomație și conflict în Evul Mediu și la începuturile modernității
  2. România și concertul european; de la „criza orientală” la marile alianțe ale secolului XX
  3. România în perioada „Războiului rece”

  Limba și literatura maghiară maternă

  Pentru simularea probelor scrise ale examenului național de bacalaureat, în anul școlar 2023-2024, este valabilă programa aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.800/2010.

  Limba și literatura italiană maternă

  Pentru simularea probelor scrise ale examenului național de bacalaureat, în anul școlar 2023-2024, este valabilă programa aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.430/2014, cu modificările și completările ulterioare.

  Limba și literatura germană maternă

  Pentru simularea probelor scrise ale examenului național de bacalaureat, în anul școlar 2023-2024, este valabilă programa aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.800/2010.

  Limba și literatura croată maternă

  Pentru simularea probelor scrise ale examenului național de bacalaureat, în anul școlar 2023-2024, este valabilă programa aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.800/2010.

  Limba și literatura sârbă maternă

  Pentru simularea probelor scrise ale examenului național de bacalaureat, în anul școlar 2023-2024, este valabilă programa aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.800/2010.

  Limba și literatura slovacă maternă

  Pentru simularea probelor scrise ale examenului național de bacalaureat, în anul școlar 2023-2024, este valabilă programa aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.923/2013.

  Limba și literatura ucraineană maternă

  Pentru simularea probelor scrise ale examenului național de bacalaureat, în anul școlar 2023-2024, este valabilă programa aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.800/2010.

  Limba și literatura turcă maternă

  Pentru simularea probelor scrise ale examenului național de bacalaureat, în anul școlar 2023-2024, este valabilă programa aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.800/2010.

  Biologie vegetală și animală

  Pentru simularea probelor scrise ale examenului național de bacalaureat, în anul școlar 2023-2024, este valabilă programa aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.800/2010.

  Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană

  Pentru simularea probelor scrise ale examenului național de bacalaureat, în anul școlar 2023-2024, este valabilă programa aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.800/2010, din care sunt exceptate următoarele conținuturi:
  1.2. Genetică umană
  - Genomul uman;
  - Mutageneza și teratogeneza;
  - Domenii de aplicabilitate și considerații bioetice în genetica umană.
  2. Ecologie umană
  - Caracteristicile ecosistemelor antropizate și modalități de investigare
  - Impactul antropic asupra ecosistemelor naturale

  Fizică

  Pentru simularea probelor scrise ale examenului național de bacalaureat, în anul școlar 2023-2024, este valabilă programa aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.610/2012 privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat național - 2013.

  Chimie

  Pentru simularea probelor scrise ale examenului național de bacalaureat, în anul școlar 2023-2024, este valabilă programa aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5.070/2016 privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat național - 2017.

  Informatică

  Pentru simularea probelor scrise ale examenului național de bacalaureat, în anul școlar 2023-2024, este valabilă programa aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.800/2010.

  Geografie

  Pentru simularea probelor scrise ale examenului național de bacalaureat, în anul școlar 2023-2024, este valabilă programa aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.800/2010, din care sunt exceptate următoarele conținuturi:
  B. România și Uniunea Europeană
  1. Formarea Uniunii Europene și evoluția integrării europene
  2. Caracteristici geografice, politice și economice actuale ale Uniunii Europene
  3. Statele Uniunii Europene:
  - privire generală și sintetică;
  - Franța, Germania, Regatul Unit, Italia, Spania, Portugalia, Grecia, Austria.
  4. România ca parte a Uniunii Europene:
  - oportunități geografice ale României cu semnificație pentru Uniunea Europeană;
  - România și țările Uniunii Europene - interdependențe geografice, economice și culturale.
  5. Problema energiei în Uniunea Europeană și în România
  C. Europa și Uniunea Europeană în lumea contemporană
  1. Problemele fundamentale ale lumii contemporane
  2. Rolul Europei în construirea lumii contemporane
  3. Uniunea Europeană și ansamblurile economice și geopolitice ale lumii contemporane
  4. Mondializare, internaționalizare și globalizare din perspectivă europeană
  5. Europa, Uniunea Europeană și România în procesul de evoluție a lumii contemporane în următoarele decenii

  Logică, argumentare și comunicare

  Pentru simularea probelor scrise ale examenului național de bacalaureat, în anul școlar 2023-2024, este valabilă programa aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.610/2012.

  Psihologie

  Pentru simularea probelor scrise ale examenului național de bacalaureat, în anul școlar 2023-2024, este valabilă programa aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.800/2010.

  Sociologie

  Pentru simularea probelor scrise ale examenului național de bacalaureat, în anul școlar 2023-2024, este valabilă programa aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.800/2010.

  Economie

  Pentru simularea probelor scrise ale examenului național de bacalaureat, în anul școlar 2023-2024, este valabilă programa aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.610/2012.

  Filosofie

  Pentru simularea probelor scrise ale examenului național de bacalaureat, în anul școlar 2023-2024, este valabilă programa aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.800/2010, din care sunt exceptate următoarele conținuturi:
  3. Politica:
  • Egalitate și dreptate
  • Teorii politice moderne și contemporane
  • Drepturile omului
  4. Cunoașterea
  5. Filosofia

  (la 22-12-2023, Anexa nr. 3 a fost modificată de RECTIFICAREA nr. 6.760 din 7 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1169 din 22 decembrie 2023 )

  -----