HOTĂRÂRE nr. 102 din 27 februarie 2019privind modelul, dimensiunile, condițiile de tipărire, de gestionare și de utilizare a timbrului autocolant la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 166 din 1 martie 2019
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 66 alin. (1) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1
  (1) La alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019, alegătorului care își exercită dreptul de vot pe baza cărții de identitate sau a cărții electronice de identitate i se aplică pe acestea, după exercitarea dreptului de vot, un timbru autocolant cu mențiunea „VOTAT“ și data scrutinului. Timbrul autocolant se aplică pe versoul cărții de identitate, respectiv al cărții electronice de identitate de către președintele biroului electoral al secției de votare sau, după caz, de către membrul biroului electoral al secției de votare desemnat de acesta.(2) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător alegătorului din Uniunea Europeană care își exercită dreptul de vot în baza unui document de identitate plastifiat sau din plastic.(3) Modelul timbrului autocolant care va fi utilizat la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019 este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.(4) Timbrul autocolant trebuie să asigure aderarea perfectă pe cartea de identitate, cartea electronică de identitate sau pe documentul de identitate, astfel încât să nu se poată detașa.


  Articolul 2
  (1) Timbrele autocolante se predau prefecților, pe bază de proces-verbal, cu cel puțin 7 zile înainte de ziua de referință.(2) Timbrele autocolante pentru secțiile de votare organizate în străinătate se predau Ministerului Afacerilor Externe, pe bază de proces-verbal, cu cel puțin 7 zile înainte de ziua de referință.(3) Președintele biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate, cu sprijinul Ministerului Afacerilor Externe, predă, pe bază de proces-verbal, timbrele autocolante secțiilor de votare din străinătate, cu cel puțin 2 zile înainte de ziua de referință.(4) Prefecții, împreună cu primarii, predau, pe bază de proces-verbal, timbrele autocolante președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare, până cel târziu în preziua alegerilor.(5) După încheierea votării, președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare predau primarilor timbrele autocolante neutilizate. Președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate predau timbrele autocolante neutilizate șefilor reprezentanțelor diplomatice.


  Articolul 3

  Timbrele autocolante au același format și se imprimă cu litere de aceeași mărime, cu aceleași caractere și cu aceeași cerneală, într-un număr mai mare cu 10% decât cel al alegătorilor posesori de cărți de identitate și al alegătorilor înscriși în listele electorale speciale.

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor interne,
  Carmen Daniela Dan
  p. Președintele Autorității Electorale Permanente,
  Zsombor Vajda
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleșcanu

  București, 27 februarie 2019.
  Nr. 102.

  ANEXĂ

  MODELUL*)
  timbrului autocolant care va fi utilizat la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019

  *) Modelul timbrului autocolant este reprodus în facsimil.
  NOTĂ:
  Pătratul în care este încadrat cercul cu înscrisul „Votat P.E.“ și „26 mai 2019“ are o latură de 20 mm.

  -----