HOTĂRÂRE nr. 229 din 12 aprilie 2017privind aprobarea Strategiei generale de descentralizare
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 272 din 19 aprilie 2017
  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 8 alin. (1) lit. a) şi art. 15 alin. (1) lit. a) din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  ARTICOL UNIC

  Se aprobă Strategia generală de descentralizare, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  SORIN MIHAI GRINDEANU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,
  Sevil Shhaideh
  Viceprim-ministru, ministrul mediului,
  Graţiela-Leocadia Gavrilescu
  Secretarul general al Guvernului,
  Mihai Busuioc
  Ministrul apelor şi pădurilor,
  Adriana Petcu
  Ministrul turismului,
  Mircea-Titus Dobre
  Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  Ministrul tineretului şi sportului,
  Marius-Alexandru Dunca
  Ministrul educaţiei naţionale,
  Pavel Năstase
  Ministrul sănătăţii,
  Florian-Dorel Bodog
  Ministrul culturii şi identităţii naţionale,
  Ioan Vulpescu
  Ministrul finanţelor publice,
  Viorel Ştefan

  Bucureşti, 12 aprilie 2017.
  Nr. 229.

  ANEXĂ

  STRATEGIE GENERALĂ din 12 aprilie 2017

  -----