HOTĂRÂRE nr. 16 din 14 ianuarie 2015
pentru completarea art. 3 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casă"
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 16 ianuarie 2015  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  După alineatul (24) al articolului 3 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casă", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 18 iunie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se introduc două noi alineate, alineatele (25) şi (26), cu următorul cuprins:
  "(25) Pentru anul 2015, se alocă un plafon al garanţiilor care pot fi emise potrivit art. 1 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare, de 2.500 milioane lei.
  (26) În anul 2015 se pot emite garanţii potrivit art. 1 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare, cu încadrarea în limita plafonului alocat la alin. (25), a diferenţei rămase nealocate din plafonul aferent anului 2014, precum şi a diferenţei neutilizate până la data de 31 decembrie 2014 din sumele alocate finanţatorilor din plafonul disponibil în anul 2014. Suma reprezentând diferenţa rămasă nealocată, precum şi cea alocată şi neutilizată din plafonul alocat pentru anul 2014 se publică pe site-ul FNGCIMM şi pe cel al Ministerului Finanţelor Publice, până în data de 31 ianuarie 2015."

  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  ----------
  Ministrul finanţelor publice,
  Darius-Bogdan Vâlcov
  Bucureşti, 14 ianuarie 2015.
  Nr. 16.
  -----