LEGE nr. 12 din 19 ianuarie 2016
pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", în perioada 2014-2020
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 21 ianuarie 2016  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 29 din 19 august 2015 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", în perioada 2014-2020, adoptată în temeiul art. 1 pct. VI.1 şi VI.3 din Legea nr. 182/2015 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646 din 26 august 2015, cu următoarea modificare:
  - La articolul 14, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(2) Pentru programele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b), respectiv la art. 4 alin. (2), din suma transferată conform alin. (1), Unitatea de plată din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice efectuează plăţi în euro către beneficiarii de asistenţă tehnică."

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

  VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

  PREŞEDINTELE SENATULUI

  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

  Bucureşti, 19 ianuarie 2016.
  Nr. 12.
  -----