HOTĂRÂRE nr. 1.328 din 14 decembrie 2000
pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Comunitatea Europeană privind utilizarea Fondului Naţional pentru ISPA, semnat la Bucureşti la 20 octombrie 2000
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 705 din 29 decembrie 2000  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 5 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea şi ratificarea tratatelor,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă Memorandumul de înţelegere dintre Guvernul României şi Comunitatea Europeană privind utilizarea Fondului Naţional pentru ISPA, semnat la Bucureşti la 20 octombrie 2000, prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  Primul-ministru numeşte prin decizie Coordonatorul naţional ISPA (CNI) şi Responsabilul naţional cu autorizarea finanţării ISPA (RNA).
  PRIM-MINISTRU
  MUGUR CONSTANTIN ISARESCU
  Contrasemnează:
  ---------------
  p. Ministru de stat,
  ministrul afacerilor
  externe,
  Eugen Dijmarescu,
  secretar de stat
  p. Ministrul finanţelor,
  Valentin Lazea,
  secretar de stat

  MEMORANDUM 20/10/2000