LEGE nr. 96 din 14 aprilie 2005
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 123/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 325 din 18 aprilie 2005  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 123 din 24 noiembrie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.154 din 7 decembrie 2004, cu următoarele modificări:
  1. La articolul I punctul 4, alineatul (12) al articolului 284 va avea următorul cuprins:
  "(12) Taxele de timbru prevăzute la art. 4 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 12/1998, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la autentificarea actelor între vii, translative ale dreptului de proprietate şi ale altor drepturi reale ce au ca obiect terenuri fără construcţii, din extravilan, se reduc la jumătate."
  2. Articolul II va avea următorul cuprins:
  "Art. II. - Aplicarea prevederilor alin. (5) al art. 221 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se suspendă până la data de 31 decembrie 2005."
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
  DAN RADU RUŞANU
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  Bucureşti, 14 aprilie 2005.
  Nr. 96.
  _____________