ORDIN nr. 1.296 din 30 august 2017pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea, construirea și modernizarea drumurilor
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 18 septembrie 2017
  În temeiul prevederilor art. VII din Legea nr. 198/2015 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 7/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, precum și ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul transporturilor emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Normele tehnice privind proiectarea, construirea și modernizarea drumurilor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor nr. 45/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea, construirea și modernizarea drumurilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 138 bis din 6 aprilie 1998, se abrogă.


  Articolul 3

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul transporturilor,
  Alexandru Răzvan Cuc


  București, 30 august 2017.
  Nr. 1.296.

  ANEXĂ

  NORME TEHNICE
  privind proiectarea, construirea și modernizarea drumurilor