ORDIN nr. 1.671 din 25 octombrie 2007
pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activităţii de atestare a instituţiilor publice sau private specializate în elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 748 din 5 noiembrie 2007  În baza prevederilor art. 52 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 4 pct. 30 şi 31 din Hotărârea Guvernului nr. 368/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile,
  în temeiul art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 368/2007,
  ministrul mediului şi dezvoltării durabile emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Regulamentul privind organizarea activităţii de atestare a instituţiilor publice sau private specializate în elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Inspecţia de Stat a Apelor din cadrul Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile şi Administraţia Naţională "Apele Române" vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 3

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 589/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activităţii de certificare a unităţilor specializate în elaborarea de studii, proiecte, execuţie lucrări, consultanţă în domeniul gospodăririi apelor şi documentaţii tehnice pentru obţinerea avizelor şi autorizaţiilor de gospodărire a apelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 636 din 20 iulie 2005.


  Articolul 4

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul mediului
  şi dezvoltării durabile,
  Lucia Ana Varga,
  secretar de stat
  Bucureşti, 25 octombrie 2007.
  Nr. 1.671.


  Anexă

  REGULAMENT 25/10/2007