HOTĂRÂRE nr. 680 din 28 iunie 2007 (*actualizată*)
pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap
(actualizată până la data de 5 august 2011*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------
  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 22 alin. (8) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Normele metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  PRIM-MINISTRU

  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

  Contrasemnează:

  --------------

  p. Ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse,

  Akos Derzsi,

  secretar de stat

  Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu

  Handicap,

  Silviu George Didilescu

  p. Ministrul transporturilor,

  Septimiu Buzaşu,

  secretar de stat

  Ministrul economiei şi finanţelor,

  Varujan Vosganian

  Bucureşti, 28 iunie 2007.
  Nr. 680.

  Anexa

  NORMA 28/06/2007