ORDIN nr. 45 din 11 aprilie 2019pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului internelor și reformei administrative nr. 262/2007 privind aprobarea Regulamentului pentru compunerea și portul uniformelor militare, precum și a Regulilor pentru aplicarea normelor privind echiparea militarilor
EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 301 din 18 aprilie 2019
  Având în vedere prevederile art. 2 alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr. 51/1994 privind drepturile de echipament și materiale de resortul echipamentului, în timp de pace, ale personalului din sectorul apărare națională, ordine publică și siguranță națională, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 143/1994, cu modificările ulterioare,
  în temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:

  Articolul I

  Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului internelor și reformei administrative nr. 262/2007 privind aprobarea Regulamentului pentru compunerea și portul uniformelor militare, precum și a Regulilor pentru aplicarea normelor privind echiparea militarilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 592 din 28 august 2007, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La partea I „Portul uniformelor militare“, capitolul II „Reguli referitoare la portul articolelor de echipament“, litera H „Ecusonul“ se modifică și va avea următorul cuprins:
  H. Ecusoanele
  Ecusoanele se fixează pe axul mânecilor articolelor de echipament, la 4-6 cm distanță de cusătura umărului, prin coasere pe întreaga margine, cu ață la culoare.
  Ecusoanele nu se poartă la uniforma de ceremonie.
  2. La partea a II-a „Descrierea uniformelor efectivelor din Inspectoratul General pentru Situații de Urgență“, capitolul V „Semnele distinctive ale gradelor“, litera F „Ecusoane“, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:
  a) Ecusoanele de mânecă
  Ecusonul care se aplică pe mâneca stângă se confecționează pe suport textil sub formă de scut, pe care este brodat, în centru, însemnul heraldic al inspectoratului general, sub care este inscripționată deviza specifică. Deasupra se aplică un segment circular pe suport textil de culoarea fondului însemnului heraldic al inspectoratului general, pe care este brodată inscripția «I.G.S.U».
  Ecusonul care se aplică pe mâneca dreaptă se confecționează pe suport textil sub formă de cerc, pe care este brodat, în centru, însemnul heraldic al structurii care coordonează inspectoratul general.


  Articolul II

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul afacerilor interne,
  Carmen Daniela Dan

  București, 11 aprilie 2019.
  Nr. 45.
  -----