LEGE nr. 194 din 19 iulie 2018pentru completarea Legii asistenței sociale nr. 292/2011
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 24 iulie 2018
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  ARTICOL UNIC

  Legea asistenței sociale nr. 292/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 905 din 20 decembrie 2011, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. La articolul 106 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:(2) Ministerul Muncii și Justiției Sociale elaborează și publică anual un raport cu privire la stadiul acordării serviciilor sociale, care să conțină cel puțin:
  a) analiza situației serviciilor sociale din România;
  b) prezentarea situației actualizate a accesului diferitelor categorii de beneficiari la servicii sociale, dinamica și evoluția sectorului, bugetele alocate, cheltuieli efective cu serviciile sociale la nivelul județelor și la nivel național;
  c) monitorizarea și evaluarea eficienței mecanismului de finanțare din domeniul serviciilor sociale, pe baza unor indicatori naționali;
  d) monitorizarea la nivel național a procedurii unitare de evaluare a nevoilor sociale la nivel local;
  e) standardele de cost actualizate pentru toate tipurile de servicii sociale;
  f) analiza alocării bugetare în raport cu numărul estimat de beneficiari și costurile standard.
  2. La articolul 115, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Datele și informațiile prevăzute la alin. (2) se transmit și Ministerului Muncii și Justiției Sociale în scopul elaborării raportului prevăzut la art. 106 alin. (2), până la data de 31 martie a fiecărui an, pentru anul anterior, conform modelului aprobat prin ordin al ministrului muncii și justiției sociale și afișat pe site-ul ministerului, în format editabil.

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  PETRU-GABRIEL VLASE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

  București, 19 iulie 2018.
  Nr. 194.
  -----