ORDIN nr. 245 din 31 martie 2017pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018
EMITENT
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 31 martie 2017 Notă
  Conform art. II din ORDINUL nr. 1.590 din 14 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1087 din 21 decembrie 2018, termenul de aplicare a prevederilor prezentului ordin se prelungește până la data de 31 martie 2019.
  Conform art. 1 din ORDINUL nr. 293 din 25 martie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 241 din 28 martie 2019, termenul de aplicare a prevederilor prezentului ordin se prelungește până la data de 30 iunie 2019.
  Conform art. II din ORDINUL nr. 619 din 27 iunie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 530 din 28 iunie 2019, termenul de aplicare a prevederilor prezentului ordin se prelungește până la data de 31 decembrie 2019.

  Văzând Referatul de aprobare nr. D.G. 458 din 31.03.2017 al directorului general al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  având în vedere art. 51 alin. (1) și (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și Hotărârea Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018,
  în temeiul art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,
  președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Normele tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin. Notă
  *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial", București, șos. Panduri nr. 1.


  Articolul 2

  Prezentul ordin intră în vigoare începând cu 1 aprilie 2017. De la această dată se abrogă Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 185/2015 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2015 și 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 219 și 219 bis din 1 aprilie 2015, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 3

  Direcțiile de specialitate din Casa Națională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate și unitățile de specialitate prin care se derulează programe naționale de sănătate curative vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 4

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Marian Burcea

  București, 31 martie 2017.
  Nr. 245.

  Anexă

  NORME TEHNICE
  de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018