ORDIN nr. 999/628/2022privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului GARANT CONSTRUCT și a Schemei de ajutor de stat asociate Programului GARANT CONSTRUCT
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR Nr. 999 din 15 aprilie 2022
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI Nr. 628 din 19 aprilie 2022
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 27 aprilie 2022
  În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 477/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 1 alin. (4) lit. b) și art. 12 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2022 privind aprobarea și finanțarea unor programe de garantare în domenii prioritare pentru economia românească, cu modificările ulterioare,
  ministrul finanțelor și ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației emit următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Procedura de implementare a Programului GARANT CONSTRUCT și Schema de ajutor de stat asociată Programului GARANT CONSTRUCT, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.
  *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 399 bis, care se poate achiziționa de la Biroul pentru relații cu publicul din Str. Parcului nr. 65, intrarea A, sectorul 1, București.


  Articolul 2

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul finanțelor,
  Daniela Pescaru,
  secretar de stat
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila-Zoltán


  ANEXĂ

  ANEXĂ
  privind Procedura de implementare a Programului GARANT CONSTRUCT și Schema de ajutor de
  stat asociate Programului