HOTĂRÂRE nr. 831 din 1 octombrie 2020pentru modificarea unor acte normative privind înființarea aeroporturilor de interes național
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 907 din 6 octombrie 2020
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul I

  Hotărârea Guvernului nr. 521/1998 privind înființarea Societății Naționale „Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia“ - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 334 din 7 septembrie 1998, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (2) va avea următorul cuprins:(2) Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia este societate pe acțiuni, cu capital majoritar de stat, care se organizează și funcționează pe bază de gestiune economică și în conformitate cu actul constitutiv prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Cheltuielile de exploatare și de capital ale Aeroportului Internațional Timișoara - Traian Vuia se asigură din venituri proprii, sume alocate de la bugetul de stat, credite bancare, credite contractate sau garantate de stat, fonduri externe nerambursabile, forme legale de participare a capitalului privat și alte surse legal constituite, toate acordate în conformitate cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările și completările ulterioare, și cu respectarea reglementărilor în domeniul ajutorului de stat.2. La articolul 5, alineatul (1) se abrogă.3. La articolul 5, alineatul (3) va avea următorul cuprins:(3) Crearea de noi bunuri proprietate publică, dezvoltarea și modernizarea celor existente în scopul extinderii și modernizării activității Aeroportului Internațional Timișoara - Traian Vuia se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, din venituri proprii, credite externe, fonduri externe nerambursabile și din alte surse legal constituite, pe bază de documentații tehnico-economice aprobate conform legislației în vigoare, cu respectarea reglementărilor în domeniul ajutorului de stat. Bunurile proprietate publică a statului astfel obținute se înscriu în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, conform reglementărilor legale în vigoare.


  Articolul II

  Hotărârea Guvernului nr. 523/1998 privind înființarea Societății Naționale „Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu - Constanța“ - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 336 din 7 septembrie 1998, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (2) va avea următorul cuprins:(2) Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu - Constanța este societate pe acțiuni, cu capital majoritar de stat, care se organizează și funcționează pe bază de gestiune economică și în conformitate cu actul constitutiv prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Cheltuielile de exploatare și de capital ale Aeroportului Internațional Mihail Kogălniceanu - Constanța se asigură din venituri proprii, sume alocate de la bugetul de stat, credite bancare, credite contractate sau garantate de stat, fonduri externe nerambursabile, forme legale de participare a capitalului privat și alte surse legal constituite, toate acordate în conformitate cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările și completările ulterioare, și cu respectarea reglementărilor în domeniul ajutorului de stat.2. La articolul 5, alineatul (1) se abrogă.3. La articolul 5, alineatul (3) va avea următorul cuprins:(3) Crearea de noi bunuri proprietate publică, dezvoltarea și modernizarea celor existente în scopul extinderii și modernizării activității Aeroportului Internațional Mihail Kogălniceanu - Constanța se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, din venituri proprii, credite externe, fonduri externe nerambursabile și din alte surse legal constituite, pe bază de documentații tehnico-economice aprobate conform legislației în vigoare, cu respectarea reglementărilor în domeniul ajutorului de stat. Bunurile proprietate publică a statului astfel obținute se înscriu în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, conform reglementărilor legale în vigoare.


  Articolul III

  Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2009 privind înființarea Companiei Naționale „Aeroporturi București“ - S.A. prin fuziunea Companiei Naționale „Aeroportul Internațional Henri Coandă - București“ - S.A. cu Societatea Națională „Aeroportul Internațional București Băneasa - Aurel Vlaicu“ - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 718 din 23 octombrie 2009, se modifică după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (2) va avea următorul cuprins:(2) Compania Națională «Aeroporturi București» - S.A., denumită în continuare Compania, este societate pe acțiuni, cu capital majoritar de stat, care se organizează și funcționează pe bază de gestiune economică și în conformitate cu actul constitutiv prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Cheltuielile de exploatare și de capital ale Companiei se asigură din venituri proprii, sume alocate de la bugetul de stat, credite bancare, credite contractate sau garantate de stat, fonduri externe nerambursabile, forme legale de participare a capitalului privat și alte surse legal constituite, toate acordate în conformitate cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările și completările ulterioare, și cu respectarea reglementărilor în domeniul ajutorului de stat.2. La articolul 5, alineatul (1) se abrogă.3. La articolul 5, alineatul (3) va avea următorul cuprins:(3) Crearea de noi bunuri proprietate publică, dezvoltarea și modernizarea celor existente în scopul extinderii și modernizării activității Companiei se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, din venituri proprii, credite externe, fonduri externe nerambursabile și din alte surse legal constituite, pe bază de documentații tehnico-economice aprobate conform legislației în vigoare, cu respectarea reglementărilor în domeniul ajutorului de stat. Bunurile proprietate publică a statului astfel obținute se înscriu în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, conform reglementărilor legale în vigoare.

  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor,
  Lucian Nicolae Bode
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu

  București, 1 octombrie 2020.
  Nr. 831.
  ----