LEGE nr. 1 din 4 ianuarie 2013
privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 7 din 4 ianuarie 2013  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul 1

  În temeiul art. 115 alin. (1) din Constituţia României, republicată, Guvernul este abilitat ca, de la data intrării în vigoare a prezentei legi, dar nu înainte de încheierea celei de-a doua sesiuni ordinare a anului 2012, şi până la reluarea lucrărilor Parlamentului în prima sesiune ordinară a anului 2013, să emită ordonanţe în domenii care nu fac obiectul legilor organice, după cum urmează:
  I. Finanţe publice şi economie:
  1. modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată, aprobată prin Legea nr. 15/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
  2. modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
  3. modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale;
  4. aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibili;
  5. măsuri privind diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria de apărare;
  6. modificarea şi completarea legislaţiei privind privatizarea societăţilor comerciale;
  7. modificarea şi completarea legislaţiei privind valorificarea creanţelor statului;
  8. modificarea şi completarea unor dispoziţii referitoare la legislaţia specifică Fondului pentru mediu.
  II. Administraţie publică şi interne:
  1. modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 362/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
  2. modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activităţii şi funcţionarea instituţiilor de medicină legală, republicată;
  3. modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului;
  4. măsuri privind organizarea şi funcţionarea instituţiilor publice din cadrul administraţiei publice centrale.
  III. Dezvoltare regională şi turism:
  - aprobarea Programului naţional de reabilitare a zonelor şi centrelor istorice.
  IV. Transporturi şi infrastructură:
  1. modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 18/2012;
  2. modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
  3. modificarea şi completarea Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, republicată;
  4. modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  5. abrogarea prevederilor art. II din Legea nr. 211/2012 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2011 pentru modificarea şi completarea legislaţiei cu privire la eliberarea, gestionarea şi monitorizarea documentelor de călătorie acordate pensionarilor, veteranilor de război şi văduvelor de război.
  V. Educaţie şi cercetare:
  1. reglementarea unor probleme de conţinut pentru învăţământul preuniversitar;
  2. reglementări în domeniul cercetării ştiinţifice şi al învăţământului superior;
  3. reglementări privind organizarea şi funcţionarea unor autorităţi publice din domeniile educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului;
  4. reglementări privind asigurarea calităţii în învăţământul superior.
  VI. Prorogarea sau modificarea unor termene prevăzute în acte normative cu putere de lege


  Articolul 2

  În conformitate cu dispoziţiile art. 115 alin. (3) din Constituţia României, republicată, ordonanţele emise de Guvernul României în temeiul art. 1 vor fi înaintate spre aprobare Parlamentului, potrivit procedurii legislative, până la reluarea lucrărilor Parlamentului în prima sesiune ordinară a anului 2013. Nerespectarea termenului atrage încetarea efectelor ordonanţei.
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU
  Bucureşti, 4 ianuarie 2013.
  Nr. 1.
  ----