LEGE nr. 238 din 7 decembrie 2010
privind declararea zilei de 15 ianuarie Ziua Culturii Naţionale
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 13 decembrie 2010  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul 1

  Se declară ziua de 15 ianuarie Ziua Culturii Naţionale.


  Articolul 2

  (1) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale sprijină material şi financiar organizarea de manifestări cultural-artistice şi de acţiuni social-culturale dedicate sărbătoririi acestei zile.
  (2) Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional elaborează, în colaborare cu reprezentanţii organismelor deconcentrate, un ghid anual al manifestărilor dedicate acestei sărbători.


  Articolul 3

  Societatea Română de Televiziune şi Societatea Română de Radiodifuziune vor realiza şi vor include în programele lor emisiuni dedicate acestei zile.
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  ROBERTA ALMA ANASTASE
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  MIRCEA-DAN GEOANĂ
  Bucureşti, 7 decembrie 2010.
  Nr. 238.
  -----