ORDIN nr. 1.775 din 29 decembrie 2011
pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.275/2011 privind aprobarea listelor şi preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 936 din 29 decembrie 2011  Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei politica medicamentului nr. R.L. 4.554 din 29 decembrie 2011, având în vedere:
  - prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
  - prevederile Hotărârii Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

  Articolul I

  Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.275/2011 privind aprobarea listelor şi preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 609 şi 609 bis din 30 august 2011, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
  1. Anexa nr. 2 se înlocuieşte cu anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.
  ----- Notă *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 936 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.
  2. La anexa nr. 3, poziţiile 61 şi 68 vor avea următorul cuprins:
  *Font 7*
   
  "61 W53119003 J06BA02 IMUNO- GLOBULINĂ NORMALĂ PENTRU ADMI- NISTRARE INTRA- VASCULARĂ HUMA- GLOBIN PULB. + SOLV. PT. SOL. PERF. 5% HUMAN BIO- PLAZMA MANUFAC- TURING AND TRADING LTD. UNGA- RIA CUTIE X 1 CUTIE X 1 FLAC. CU PULB. + 1 CUTIE X 1 FLAC. SOLV. X 100 ML 1 872,00 872,000000 872,000000 988,63 988,630000 988,630000 "
  ..................................................................................................................................
  "68 W53119004 J06BA02 IMUNO- GLOBULINĂ NORMALĂ PENTRU ADMI- NISTRARE INTRA- VASCULARĂ HUMA- GLOBIN PULB. + SOLV. PT. SOL. PERF. 5% HUMAN BIO- PLAZMA MANUFAC- TURING AND TRADING LTD. UNGA- RIA CUTIE X 1 CUTIE X 1 FLAC. CU PULB. + 1 CUTIE X 1 FLAC. SOLV. X 50 ML 1 451,00 451,000000 451,000000 529,74 529,740000 529,740000 "


  Articolul II

  Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2012.


  Articolul III

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul sănătăţii,
  Cristian-Anton Irimie,
  secretar de stat
  Bucureşti, 29 decembrie 2011.
  Nr. 1.775.
  -----