ORDIN nr. 4.313 din 22 aprilie 2024privind acreditarea domeniului de doctorat "Știința sportului și educației fizice" în cadrul Școlii Doctorale de Geografie, organizată la Universitatea din Oradea
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 17 mai 2024
  În conformitate cu prevederile:– art. 30 alin. (1) și (3), art. 61 și ale art. 240 alin. (2) din Legea învățământului superior nr. 199/2023, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordinului ministrului educației nr. 3.020/2024 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind studiile universitare de doctorat;– Ordinului ministrului educației nr. 3.651/2021 privind aprobarea Metodologiei de evaluare a studiilor universitare de doctorat și a sistemelor de criterii, standarde și indicatori de performanță utilizați în evaluare; – Ordinului ministrului educației nr. 5.979/2021 privind menținerea acreditării Universității din Oradea în vederea organizării programelor de studii universitare de doctorat, cu modificările ulterioare,
  luând în considerare Adresa Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) nr. 1.790 din 4.04.2024, înregistrată la Ministerul Educației cu nr. 329/GP din 5.04.2024, prin care se înaintează Hotărârea Consiliului ARACIS nr. 132/H din 4.04.2024 cu privire la acreditarea domeniului de doctorat „Știința sportului și educației fizice“ în cadrul Școlii Doctorale de Geografie, organizată la Universitatea din Oradea,
  în temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul educației emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se aprobă acreditarea domeniului de studii universitare de doctorat „Știința sportului și educației fizice“, care se organizează în cadrul Școlii Doctorale de Geografie din Universitatea din Oradea.


  Articolul 2

  Direcția generală învățământ universitar din cadrul Ministerului Educației și instituția organizatoare de studii universitare de doctorat - Universitatea din Oradea vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 3

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul educației,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat

  București, 22 aprilie 2024.
  Nr. 4.313.
  ----