HOTĂRÂRE nr. 220 din 16 februarie 2006pentru aprobarea Normelor de lucru privind procurarea și transmiterea în străinătate a certificatelor și extraselor de pe actele de stare civilă, precum și a datelor cu privire la domiciliul și reședința unor persoane
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 6 martie 2006
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă Normele de lucru privind procurarea și transmiterea în străinătate a certificatelor și extraselor de pe actele de stare civilă, precum și a datelor cu privire la domiciliul și reședința unor persoane, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă ordinul ministrului de interne pentru aprobarea Normelor de lucru privind procurarea și transmiterea în străinătate a certificatelor și extraselor de pe actele de stare civilă, precum și a datelor cu privire la domiciliul și reședința unor persoane.

  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul administrației și internelor,
  Vasile Blaga
  Ministrul afacerilor externe,
  Mihai Răzvan Ungureanu

  București, 16 februarie 2006.
  Nr. 220.

  Anexă

  NORME DE LUCRU
  privind procurarea și transmiterea în străinătate a certificatelor și extraselor de pe
  actele de stare civilă, precum și a datelor cu privire la domiciliul și reședința unor
  persoane