HOTĂRÂRE nr. 1.872 din 22 decembrie 2005
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 109 din 6 februarie 2006  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 37 alin. (3) şi al art. 85 alin. (1) din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.897/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.156 din 7 decembrie 2004.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul agriculturii pădurilor şi dezvoltării rurale,
  Gheorghe Flutur
  p. Ministrul finanţelor publice,
  Claudiu Doltu,
  secretar de stat
  Bucureşti, 22 decembrie 2005.
  Nr. 1.872.


  Anexă

  NORMA 22/12/2005