LEGE Nr. 28 din 15 martie 1991
pentru acceptarea de către România a Acordului (Statutului) privind Corporatia Financiară Internationala (C.F.I.)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 67 din 30 martie 1991  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul UNIC

  România accepta Acordul (Statutul) privind Corporatia Financiară Internationala, adoptat la 11 aprilie 1955, asa cum a fost amendat prin rezoluţiile Consiliului guvernatorilor din 21 septembrie 1961 şi 1 septembrie 1965 şi accepta Rezoluţia Consiliului guvernatorilor Corporatiei Financiare Internaţionale nr. 165 din 4 septembrie 1990, care stabileşte condiţiile şi termenii pentru admiterea României ca membru al Corporatiei Financiare Internaţionale.
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 30 ianuarie 1991.
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  academician ALEXANDRU BÎRLĂDEANU
  Această lege a fost adoptată de Adunarea Deputaţilor în şedinţa din 11 martie 1991.
  PREŞEDINTELE ADUNĂRII DEPUTAŢILOR
  MARŢIAN DAN
  În temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului şi a Preşedintelui României,
  promulgăm Legea pentru acceptarea de către România a Acordului (Statului) privind Corporatia Financiară Internationala (C.F.I.) şi dispunem publicarea sa în Monitorul Oficial al României.
  PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
  ION ILIESCU

  ACORD 11/04/1955