HOTĂRÂRE nr. 676 din 4 octombrie 2007(*actualizată*)
pentru aprobarea Regulamentului privind evaluarea activităţii profesionale a judecătorilor şi procurorilor
(actualizată până la data de 10 ianuarie 2014*)
EMITENT
 • CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL
 • ----------
  *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 10 ianuarie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către HOTĂRÂREA nr. 79 din 24 ianuarie 2008; HOTĂRÂREA nr. 837 din 30 septembrie 2010; HOTĂRÂREA nr. 144 din 1 martie 2012; HOTĂRÂREA nr. 654 din 10 iunie 2013; HOTĂRÂREA nr. 881 din 20 august 2013; HOTĂRÂREA nr. 1.409 din 10 decembrie 2013.
  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.
  În temeiul prevederilor art. 134 alin. (4) din Constituţia României, republicată, ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,
  având în vedere dispoziţiile art. 39 alin. (6) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
  Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăşte:

  Articolul 1

  Se aprobă Regulamentul privind evaluarea activităţii profesionale a judecătorilor şi procurorilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 324/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind evaluarea activităţii profesionale a judecătorilor şi procurorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 823 din 12 septembrie 2005, se abrogă.


  Articolul 3

  Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Preşedintele Consiliului
  Superior al Magistraturii,
  judecător Anton Pandrea
  Bucureşti, 4 octombrie 2007.
  Nr. 676.

  Anexă

  REGULAMENT 04/10/2007
  ANEXA 04/10/2007