HOTĂRÂRE nr. 22 din 10 ianuarie 2007pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituțională în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 25 ianuarie 2007
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 24 alin. (3) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Metodologia de evaluare instituțională în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ───────────────
  Ministrul educației și cercetării,
  Mihail Hărdău
  Ministrul muncii,
  solidarității sociale și familiei,
  Gheorghe Barbu
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Doina-Elena Dascălu,
  secretar de stat

  București, 10 ianuarie 2007.
  Nr. 22.

  ANEXĂ

  METODOLOGIE
  de evaluare instituțională în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice
  a organizațiilor furnizoare de educație