HOTĂRÂRE nr. 775 din 14 iulie 2005 (*actualizată*)
pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de elaborare, monitorizare şi evaluare a politicilor publice la nivel central
(actualizată până la data de 28 iulie 2016*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------
  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
  având în vedere prevederile art. 82 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, precum şi prevederile Hotărârii Guvernului nr. 50/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de acte normative spre adoptare, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Regulamentul privind procedurile de elaborare, monitorizare şi evaluare a politicilor publice la nivel central, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  PRIM-MINISTRU

  CALIN POPESCU-TĂRICEANU

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul delegat pentru coordonarea

  Secretariatului General al Guvernului,

  Mihai Alexandru Voicu

  p. Ministrul justiţiei,

  Maria Cristina Manda,

  secretar de stat

  Bucureşti, 14 iulie 2005.
  Nr. 775.

  Anexă

  REGULAMENT 14/07/2005