HOTĂRÎRE Nr. 1 din 26 aprilie 1996
EMITENT
 • BIROUL ELECTORAL CENTRAL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 86 din 29 aprilie 1996  Preşedinţe: - judecător Adrian Nitoiu
  Membri: - judecător Dumitru Gazetovici
  - judecător Benedict Sarbu
  - judecător Emil Ghergut
  - judecător Gheorghe Toader
  - judecător Vasile Boroi
  - judecător Viorel Anghel
  Potrivit dispoziţiilor art. 30 pct. 5 din Legea nr. 70/1991 privind alegerile locale*), se dau următoarele interpretări prevederilor legale de mai jos:
  1. Sesizându-se ca, potrivit prevederilor art. 37 din Legea nr. 70/1991, termenul de depunere a propunerilor de candidaţi este de 30 de zile şi constatind ca prin Hotărârea Guvernului nr. 266 din 19 aprilie 1996 data alegerilor a fost fixată la 2 iunie 1996, sunt necesare următoarele precizări:
  Termenul de 30 de zile, la care se referă prevederile art. 37 din Legea nr. 70/1991, se încheie, potrivit dispoziţiilor art. 101 alin. (1) din aceeaşi lege, la data de 4 mai 1996.
  În consecinţa, în calculul termenului de 30 de zile intra şi data de 4 mai 1996, înscrisă în programul calendaristic aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 266 din 19 aprilie 1996.
  2. În legătură cu declaraţiile de acceptare a candidaturii care însoţesc listele de candidaţi, în sensul prevederilor art. 38 alin. (4) din aceeaşi lege, acestea vor fi depuse în patru exemplare, dintre care un exemplar în original, iar celelalte putind fi depuse în copie. Notă *) Legea nr. 70/1991 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 79 din 18 aprilie 1996.
  PENTRU ACESTE MOTIVE HOTĂRĂŞTE:
  1. Ultima zi a termenului de 30 de zile prevăzut la art. 37 din Legea nr. 70/1991 este 4 mai 1996.
  2. Un exemplar al declaraţiei de acceptare, la care se referă prevederile art. 38 alin. (4) din lege, trebuie să fie original.
  Potrivit dispoziţiilor art. 30 alin. (5) din lege, aceasta hotărâre urmează să fie publicată în Monitorul Oficial al României.
  Pronunţată astăzi, 26 aprilie 1996.
  PREŞEDINTE,
  Adrian Nitoiu,
  judecător
  Membri:
  Dumitru Gazetovici, judecător
  Benedict Sarbu, judecător
  Emil Ghergut, judecător
  Gheorghe Toader, judecător
  Vasile Boroi, judecător
  Viorel Anghel, judecător
  -----------