HOTĂRÂRE nr. 47 din 1 septembrie 1993
cu privire la componenta grupurilor parlamentare
EMITENT
 • CAMERA DEPUTAŢILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 7 septembrie 1993  Camera Deputaţilor adopta prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Deputaţii care părăsesc un grup parlamentar pot activa în continuare numai în afară grupurilor parlamentare. Trecerea de la un grup parlamentar la altul, precum şi formarea de grupuri parlamentare ale unor partide care nu au obţinut mandate în urma alegerilor sunt interzise.
  Aceasta hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 1 septembrie 1993, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  ADRIAN NASTASE
  ---------------