RECTIFICARE nr. 187 din 28 iunie 2023referitoare la Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 684 din 25 iulie 2023
  În cuprinsul Legii nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 594 din 29 iunie 2023, se face următoarea rectificare:– la art. I pct. 7, cu referire la art 4^9 alin. (1), în loc de:
  (...)
  a) 2 membri desemnați prin ordin de către conducătorul autorității publice tutelare;
  b) 2 membri desemnați de AMEPIP, prin ordin al președintelui;
  c) un expert independent, selectat de AMEPIP.
  d) 2 reprezentanți ai fiecărei autorități publice tutelare. (...)

  se va citi:
  (...)
  a) 2 membri desemnați prin ordin de către conducătorul autorității publice tutelare;
  b) 2 membri desemnați de AMEPIP, prin ordin al președintelui;
  c) un expert independent, selectat de AMEPIP. (...)

  -----