ORDIN nr. 1.333 din 10 octombrie 2017pentru modificarea art. 20 din Normele tehnice privind procedurile de lucru specifice Registrului electronic național al nomenclaturilor stradale, aprobate prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 448/2017
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 856 din 30 octombrie 2017
  Având în vedere:– dispozițiile art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 777/2016 privind structura, organizarea și funcționarea Registrului electronic național al nomenclaturilor stradale;– dispozițiile art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

  Articolul I

  Articolul 20 din Normele tehnice privind procedurile de lucru specifice Registrului electronic național al nomenclaturilor stradale, aprobate prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 448/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 363 din 16 mai 2017, se modifică după cum urmează:

  Articolul 20

  Un număr administrativ este întotdeauna compus dintr-un număr, care poate fi suplimentat cu o literă mare de la A la Z. Din cauza riscului de a crea confuzii, literele Ă, Â, I, Î, O, Q, Ș și Ț nu vor fi folosite.


  Articolul II

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară,
  Ileana Spiroiu

  București, 10 octombrie 2017.
  Nr. 1.333.
  -----