LEGE nr. 479 din 9 iulie 2002
privind modificarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 523 din 18 iulie 2002  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 282 din 11 noiembrie 1996, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica după cum urmează:
  - Alineatul (2) al articolului 62 va avea următorul cuprins:
  "(2) Contravenţiile prevăzute la lit. a)-c) se sancţionează cu amendă de la 500.000 lei la 1.500.000 lei, iar cele prevăzute la lit. d)-r), cu amendă de la 1.000.000 lei la 2.000.000 lei."
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 13 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  VALER DORNEANU
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 27 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  DORU IOAN TARACILA
  ──────────────