ORDIN nr. 929/4.472/663/2021pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătății, al ministrului educației și cercetării și al ministrului muncii și protecției sociale nr. 1.076/4.518/3.936/2020 privind stabilirea măsurilor necesare în vederea redeschiderii creșelor, grădinițelor, afterschool-urilor pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 929 din 15 iunie 2021
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI Nr. 4.472 din 26 iulie 2021
 • MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE Nr. 663 din 30 iulie 2021
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 760 din 4 august 2021
  Văzând Referatul de aprobare al Direcției generale asistență medicală, medicină de urgență și programe de sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătății cu nr. IM 3.617 din 10.06.2021,
  având în vedere:– art. 10 alin. (2) lit. b) și g) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– art. 5 alin. (3) lit. f) și art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare;– art. 11 pct. 1 din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 531/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 mai 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare;– pct. 71 din anexa nr. 1 la Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 26/2021 privind propunerea prelungirii stării de alertă și a măsurilor necesar a fi aplicate pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și aprobarea listei țărilor/zonelor/teritoriilor de risc epidemiologic pentru care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din acestea, în contextul pandemiei de COVID-19,
  în temeiul prevederilor:– art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare;– art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările ulterioare; – art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 81/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Protecției Sociale, cu completările ulterioare,
  ministrul sănătății, ministrul educației și ministrul muncii și protecției sociale emit următorul ordin:

  Articolul I

  Anexa la Ordinul ministrului sănătății, al ministrului educației și cercetării și al ministrului muncii și protecției sociale nr. 1.076/4.518/3.936/2020 privind stabilirea măsurilor necesare în vederea redeschiderii creșelor, grădinițelor, afterschool-urilor pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 15 iunie 2020, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul II

  Direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății, direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, unitățile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor - atât din subordinea Ministerului Educației, cât și cele organizate, după caz, în subordinea serviciilor publice de asistență socială ori a unor furnizori privați de servicii sociale, unitățile particulare și de stat de învățământ antepreșcolar, preșcolar și unitățile de tip afterschool, precum și personalul didactic, didactic auxiliar, nedidactic, medical și din domeniul asistenței sociale implicat vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul III

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul sănătății,
  Ioana Mihăilă
  p. Ministrul educației,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  p. Ministrul muncii și protecției sociale,
  Mihnea-Claudiu Drumea,
  secretar de stat


  ANEXĂ

  (Anexa la Ordinul nr. 1.076/4.518/3.936/2020)
  Măsuri necesar a fi implementate de către creșe, grădinițe și afterschool-uri
  pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2

  a) Măsuri generale:1. Sălile de grupă vor fi astfel amenajate încât să permită asigurarea respectării normelor de igienă în vigoare, fără a afecta funcționarea normală a activităților pedagogice.2. Se recomandă asigurarea unei distanțări fizice între copii de 1 m, în toate încăperile din unitate.3. Materialele necesare pentru fiecare activitate vor fi asigurate individual (jucării, instrumente de scris, caiete, cărți etc.).4. Jucăriile care nu pot fi spălate trebuie eliminate, la fel ca toate accesoriile neesențiale pentru procesul instructiv-educativ.5. Pătuțul sau salteaua va fi individualizat(ă) pentru fiecare copil.6. Se vor nominaliza persoanele care lucrează la fiecare grupă de copii și vor fi repartizate spațiile în care acestea își vor desfășura activitatea zilnică în mod constant.7. Activitățile în aer liber vor reprezenta o proporție cât mai mare din program, evitându-se contactul fizic între copii și jocurile care presupun apropierea la mai puțin de 1 m.8. Copiii care prezintă semne sau simptome de infecție respiratorie sau de alte boli infectocontagioase acute în timpul prezenței în unitate vor fi duși în izolator și vor fi supravegheați de personalul medical al unității sau un alt angajat special desemnat și instruit în acest scop, până la preluarea de către familie, și se va recomanda efectuarea unui control medical.
  b) Măsuri la intrarea în grădiniță, creșă, afterschool:1. Pentru fluidizarea accesului se va desemna o persoană care va asigura la intrarea în unitate degajarea sosirilor și fluxul de persoane în vederea evitării aglomerărilor.2. Traseul prin curtea unității până la intrare și în incintă se va face respectând normele de distanțare fizică.3. Ușile de intrare (după caz și porțile) vor fi menținute deschise la venirea copiilor în unitate, în măsura în care se poate asigura siguranța copiilor, pentru a limita punctele de contact.4. Accesul în holul de primire trebuie limitat; se eșalonează sosirile/plecările, pentru a se respecta distanțarea fizică.5. Triajul copiilor se efectuează zilnic de către personalul medical al unității/persoana desemnată și instruită în acest scop și constă în:(i) măsurarea temperaturii cu termometrul noncontact; temperatura înregistrată nu trebuie să depășească 37,3 grade Celsius;(ii) în cazul în care temperatura înregistrată depășește 37,3 grade Celsius, se recomandă repetarea măsurării temperaturii după 2-5 minute de așteptare în izolator;(iii) dacă se constată menținerea unei temperaturi peste 37,3 grade Celsius sau/și prezența de simptome respiratorii și/sau alte semne și simptome de boli infecto-contagioase acute, copiii nu sunt primiți la program.6. La intrarea în unitate copiii vor fi primiți individual de către personalul medical sau de către persoana desemnată și instruită în acest sens. La sfârșitul programului, copiii vor fi preluați de către familie la ușa unității, evitându-se circulația în interior.
  c) Măsuri igienico-sanitare:1. Măsurile de igienă și de comportament care trebuie respectate sunt menținerea distanței fizice, limitarea aglomerărilor, spălatul pe mâini.2. În spațiile închise din interiorul afterschool-urilor copiii vor purta mască facială conform reglementărilor în vigoare.3. Purtarea măștii faciale pentru copiii din creșe și grădinițe nu este obligatorie, indiferent de vârstă.4. Serviciile de curățenie se vor realiza înainte de începerea activității și după programul de activitate al copiilor.5. Curățenia generală se va face prin spălare cu apă și detergent, urmată de clătire repetată cu apă potabilă. Pentru curățarea obiectelor destinate utilizării directe de către copii vor fi folosiți agenți de curățare nedăunători, dezinfectanți, biocide avizate.6. Toate suprafețele trebuie curățate, inclusiv jucării, tobogane, țarcuri, mânere, balustrade, butoane și accesorii la instalații sanitare, toalete, clanțe, pervazul ferestrei, precum și mesele și scaunele din sala de grupă. Suprafețele care sunt atinse de copii vor fi curățate cu o frecvență mai mare. 7. Săpunul lichid și prosoapele de hârtie trebuie să fie accesibile pentru toți copiii și angajații din cadrul unității.8. Toate încăperile destinate copiilor trebuie să fie prevăzute cu ventilație naturală. Ventilația prin deschiderea ferestrei se realizează în așa fel încât să se evite disconfortul termic și să asigure înlăturarea continuă a aerului viciat. Încăperile destinate copiilor se ventilează înainte și după programul de activitate, precum și în pauzele din timpul programelor de activitate prin deschiderea ferestrelor; în aceste perioade copiii părăsesc obligatoriu încăperea. Aerisirea dormitoarelor și a sălilor de mese se efectuează în perioadele în care copiii nu se află în aceste încăperi.9. Pupitrele, mesele și scaunele vor fi astfel amplasate pentru a asigura distanța fizică recomandată între copii.10. Normele de igienă se vor respecta cu strictețe în timpul servirii mesei, cu asigurarea distanțării de 1 m între copii și pentru a evita aglomerarea.11. Atât angajații, cât și copiii trebuie să se spele pe mâini, astfel:(i) la sosirea în creșă, grădiniță, afterschool și la plecarea spre casă;(ii) înainte și după fiecare masă;(iii) după folosirea toaletei și schimbarea scutecului;(iv) după venirea din spațiul exterior special amenajat pentru locul de joacă;(v) când mâinile sunt vizibil murdare.12. Copiii vor fi învățați și ajutați să se spele pe mâini cu apă și săpun minimum 20 de secunde, atunci când este cazul.
  d) Măsuri de igienă pentru personalul unităților:1. Triajul personalului angajat în unitatea respectivă se efectuează zilnic la începutul programului de către personalul medical sau de către persoana desemnată și instruită în acest scop. Acesta constă în măsurarea temperaturii cu termometrul noncontact; temperatura înregistrată nu trebuie să depășească 37,3 grade Celsius.2. În cazul în care temperatura înregistrată depășește 37,3 grade Celsius, se recomandă repetarea măsurării temperaturii după 2-5 minute de așteptare, în izolator.3. Nu se va permite accesul la programul de activitate pentru personalul față de care se constată menținerea unei temperaturi de peste 37,3 grade Celsius și/sau prezența simptomelor respiratorii și/sau alte semne și simptome de boli respiratorii infectocontagioase vizibile. Acestora li se va recomanda controlul medical la medicul de familie sau, după caz, la medicul specialist.4. Angajații care prezintă simptome respiratorii, febră și oricare alte semne/simptome de boli infectocontagioase vizibile în timpul programului de activitate se vor retrage la domiciliu și se vor adresa medicului de familie.5. Personalul cu simptome respiratorii, febră și cu oricare alte semne/simptome de boli infectocontagioase acute nu se va prezenta la lucru și va anunța această situație conducătorului instituției.6. Masca facială va fi utilizată de către tot personalul angajat și trebuie schimbată o dată la 4 ore și ori de câte ori s-a umezit sau s-a deteriorat.7. Mănușile de unică folosință sunt obligatorii la schimbarea scutecelor și în timpul efectuării curățeniei. După îndepărtarea mănușilor de unică folosință este obligatorie spălarea mâinilor cu apă și săpun, minimum 20 de secunde.8. Măștile și mănușile de unică folosință folosite, în vederea eliminării, vor fi colectate în recipiente adecvate, amplasate în locuri special amenajate.9. Personalul medical sau, după caz, persoana desemnată și instruită pentru supravegherea copilului cu simptome respiratorii, după predarea acestuia familiei, se va spăla pe mâini minimum 20 de secunde, cu apă și săpun sau cu o soluție antiseptică pe bază de alcool. 10. După părăsirea unității de către copilul cu simptome respiratorii, respectiv după preluarea de către familie, se va proceda la curățenia și dezinfecția tuturor spațiilor și obiectelor utilizate de acesta, precum sala de grupă, dormitor, sala de mese, grupuri sanitare, locuri de joacă, jucării etc.
  Important: Părinții/Tutorii/Reprezentanții legali nu vor aduce la grădiniță, creșă, afterschool copiii cu boli infectocontagioase acute sau cu temperatură mai mare de 37,3 grade Celsius.

  ----