CERINȚE MINIME din 30 august 2006de securitate și sănătate privind echipamentele individuale de protecție
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 772 din 12 septembrie 2006 Notă
    Conținute de HOTĂRÂREA nr. 1.135 din 30 august 2006, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 772 din 12 septembrie 2006.

    Observație preliminară
    Obligațiile stabilite în prezenta anexă se aplică de fiecare dată când caracteristicile locului de muncă, activitatea, circumstanțele sau un risc la bordul navei necesită acest lucru.1. În cazul în care nu este posibil să se excludă sau să se limiteze suficient riscurile pentru securitatea sau sănătatea lucrătorilor prin mijloace colective sau tehnice de protecție, trebuie prevăzut un echipament individual de protecție.2. Echipamentul individual de protecție purtat ca îmbrăcăminte sau peste aceasta trebuie să fie viu colorat, în contrast puternic cu mediul marin, și să fie vizibil.

    -----