HOTĂRÂRE nr. 655 din 18 iunie 2008
pentru transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului şi din administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative şi pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 468 din 24 iunie 2008  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 8 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă transmiterea unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul privat al statului şi din administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.


  Articolul 2

  Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.


  Articolul 3

  După predarea-primirea imobilului transmis potrivit art. 1, Ministerul Internelor şi Reformei Administrative îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţele financiare şi fiscale.


  Articolul 4

  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă poziţia nr. 340 din anexa nr. 4 "Lista bunurilor imobile, din domeniul privat al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome «Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat»" la Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 1 februarie 2005, cu modificările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ─────────────────
  p. Ministrul internelor
  şi reformei administrative,
  Paul Victor Dobre,
  secretar de stat
  Secretarul general al Guvernului,
  Gabriel Berca
  Ministrul economiei şi finanţelor,
  Varujan Vosganian
  Bucureşti, 18 iunie 2008.
  Nr. 655.


  Anexa
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale imobilului proprietate privată a statului care trece din
  administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului
  de Stat" în administrarea Ministerului Internelor şi
  Reformei Administrative
  Denumirea şi adresa imobilului care se transmite Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Terenul aferent
  Imobil şi garaj, municipiul Bucureşti, Str. Armenească nr. 35, sectorul 2 Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" Ministerul Internelor şi Reformei Administrative Suprafaţa terenului= 765,90 mp

  __________