LEGE nr. 142 din 4 mai 2004
privind modificarea art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 66/1999 pentru aderarea României la Convenţia cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 11 mai 2004  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Articolul 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 66/1999 pentru aderarea României la Convenţia cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 26 august 1999, aprobată prin Legea nr. 52/2000, se modifică după cum urmează:
  "Art. 2. - Autorităţile române competente să aplice apostila prevăzută la art. 3 alin. 1 din convenţie sunt: curţile de apel, pentru actele prevăzute la art. 1 lit. a), c) şi d), şi prefecturile, pentru actele oficiale prevăzute la art. 1 lit. b)."
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 23 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  VALER DORNEANU
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 15 aprilie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  DORU IOAN TĂRĂCILĂ
  Bucureşti, 4 mai 2004.
  Nr. 142.
  ------