HOTĂRÂRE nr. 28 din 24 octombrie 2005 (*actualizată*)
privind Regulamentul Senatului
(actualizată la data de 31 martie 2015*)
EMITENT
 • SENATUL
 • ----------
  Senatul adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă Regulamentul Senatului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  Regulamentul prevăzut la art. 1 intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 3

  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Regulamentul Senatului, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 58 din 2 februarie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, îşi încetează aplicabilitatea.

  Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 24 octombrie 2005, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  Bucureşti, 24 octombrie 2005.
  Nr. 28.

  Anexă

  REGULAMENT 24/10/2005