HOTĂRÂRE nr. 863 din 11 august 2021pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a sistemului național de probațiune din România pentru perioada 2021-2025, precum și a Planului general de acțiune pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a sistemului național de probațiune din România pentru perioada 2021-2025
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 24 august 2021
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 25 lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă Strategia de dezvoltare a sistemului național de probațiune din România pentru perioada 2021-2025, prevăzută în anexa nr. 1.


  Articolul 2

  Se aprobă Planul general de acțiune pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a sistemului național de probațiune din România pentru perioada 2021-2025, prevăzut în anexa nr. 2.


  Articolul 3

  Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  p. Viceprim-ministru,
  Elena Tudose,
  secretar de stat
  Ministrul justiției,
  Stelian-Cristian Ion
  Ministrul finanțelor, interimar,
  Florin-Vasile Cîțu
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Raluca Turcan
  Ministrul educației,
  Sorin-Mihai Cîmpeanu

  București, 11 august 2021.
  Nr. 863.

  Anexa nr. 1

  STRATEGIE
  de dezvoltare a sistemului național de probațiune din România pentru perioada 2021-2025


  Anexa nr. 2

  PLAN GENERAL DE ACȚIUNE
  pentru implementarea Strategiei de dezvoltare
  a sistemului național de probațiune din România pentru perioada 2021-2025