RECTIFICARE nr. 82 din 30 august 2001
referitoare la forma republicată a Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 29 octombrie 2013    La forma republicată a Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 601 din 26 septembrie 2013, se face următoarea rectificare:
    - la art. 5, în loc de: "... şi Ministerului Culturii." se va citi: "... şi Secretariatului de Stat pentru Culte."
    -------