ORDIN nr. 3.896 din 11 noiembrie 2020pentru aprobarea Procedurii de acordare a eșalonării la plată de către organul fiscal central, precum și pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 90/2016 pentru aprobarea conținutului cererii de acordare a eșalonării la plată și a documentelor justificative anexate acesteia, precum și a Procedurii de aplicare a acordării eșalonării la plată de către organul fiscal central
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1104 din 19 noiembrie 2020
  În temeiul prevederilor art. 13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 181/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene și al prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,
  având în vedere avizul conform al Ministerului Finanțelor Publice comunicat prin Adresa nr. 897.176 din 11.11.2020,
  președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

  Articolul I

  Se aprobă Procedura de acordare a eșalonării la plată de către organul fiscal central, potrivit cap. I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 181/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul II

  În anexa nr. 2 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 90/2016 pentru aprobarea conținutului cererii de acordare a eșalonării la plată și a documentelor justificative anexate acesteia, precum și a Procedurii de aplicare a acordării eșalonării la plată de către organul fiscal central, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 45 din 20 ianuarie 2016, cu modificările și completările ulterioare, la articolul 12, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Pentru debitorii care se încadrează în prevederile art. 204 din lege, în scopul stabilirii termenului în funcție de care se menține autorizația, acordul ori alt act administrativ similar, vechimea sumelor reprezentând obligații fiscale principale și accesorii rămase nestinse din eșalonarea și/sau amânarea la plată, a căror valabilitate a fost pierdută, este data comunicării deciziilor prevăzute la alin. (1).


  Articolul III

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
  Mirela Călugăreanu

  București, 11 noiembrie 2020.
  Nr. 3.896.

  ANEXĂ

  PROCEDURĂ
  de acordare a eșalonării la plată de către organul fiscal central