HOTĂRÂRE nr. 273 din 14 iunie 1994 pentru aprobarea Regulamentului privind recepția construcțiilor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 193 din 28 iulie 1994
  (la 29-07-2017, Titlul actului normativ a fost modificat de Punctul 1, Articolul I HOTĂRÂREA nr. 343 din 18 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 406 din 30 mai 2017 )

  Guvernul României hotărăște:

  Articolul 1

  Se aprobă Regulamentul privind recepția construcțiilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  (la 29-07-2017, Articolul 1 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 343 din 18 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 406 din 30 mai 2017 )


  Articolul 2

  Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 30 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României.


  Articolul 3

  Prevederile contrare prezentei hotărâri se abrogă.

  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE VĂCĂROIU
  Contrasemnează:
  Ministrul lucrărilor publice
  și amenajării teritoriului,
  Marin Cristea
  p. Ministru de stat,
  ministrul finanțelor,
  Dan Mogoș,
  secretar de stat


  Anexă

  REGULAMENT
  privind recepția construcțiilor